History

HISTORIE
Frigaard kan føres tilbage til 1731
 
I starten af 1900 tallet påbegyndes ombygning fra bindingsværks ejendom til den nuværende murstensejendom
 
15 Dec 2001 købes Frigaard i frihandel af Tina og Brian Knudsen, efter at have været i samme slægts eje i 6 generationer.
 
Der tilhører 26,3 Ha, hvoraf 24,7 Ha er dyrkningsbar og resten bygninger, gårdsplads og 0,5 Ha strandeng med tilhørende 300 m kyststrækning. Jorderne ligger helt ned til Storebælt.
 
Marts 2002 etableres der markvandings anlæg på hele arealet, og der startes grøntsags produktion.
 
2007 starter vi med at sæIge nogle af vores produkter under navnet Frigaard.
 
l 2008 investeres der i nyt sorterings og pakkeanlæg til løgproduktionen.
 
Vi er Global GAP certificeret.
 
I dag dyrkes der 80 ha, hvor af de 55 ha er forpagtede.
  
Der dyrkes: Rabarber, Skalotteløg, Guleløg, Rødløg og korn.